Velkommen til Tikøb Skole

 

Tikøb Skole er en lille, charmerende skole med helt egne traditioner. Skolen blev opført som rytterskole i 1722 af Kong Frederik den 4., og er siden blevet om- og tilbygget mange gange, sidst i 1976.
I dag fremstår Tikøb Skole som en af de mest velholdte skoler i Helsingør Kommune.
På Tikøb Skole går der p.t. 143 elever fra børnehaveklasse til 6. klasse. Det relativt lille antal elever gør det muligt at samle skolen om en del fælles aktiviteter på tværs af klasser og aldersgrupper, f.eks. læsegrupper, idræt, emneuger, fordybelsesuger, ture og lejrskolearrangementer.
 
På Tikøb Skole er vi meget glade for traditioner, vi har morgensang hver dag, en årlig skolekomedie og følger tæt andre traditioner i Tikøb. Det er vor erfaring, at børnene nyder det nære miljø.
 
Det giver tryghed og lyst til at deltage aktivt i mange andre af de øvrige lokale aktiviteter.
Lærergruppen består af 11 lærere + 1 børnehaveklasseleder.
Der er stor fleksibilitet, godt samarbejde og stor interesse for efteruddannelse blandt de ansatte.

Forældrene har et nært kendskab og en nær kontakt til skolen og lærerne. Skolen bruges meget også uden for skoletid. Foruden det egentlige forældre-, elev- og lærersamarbejde, danner den rammen om mange kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet.

Skolebestyrelsen har udarbejdet mål og principper for Tikøb Skole. De findes på denne hjemmeside. Her kan du læse mere om, hvad Tikøb Skole kan tilbyde dig og dit barn.  

Har du andre spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte eller besøge os. 

Med venlig hilsen

Skoleledelse, lærere og skolebestyrelse                                                                         aug 2014